Städning & mögelsanering orglar

Vid städning/sotning av en orgel tas alla pipor ut ur orgeln och dammtorkas/tvättas   Moment – Rengöring av orgeln

  1. Pipverket plockas ut ur orgeln och varje pipa saneras individuellt.
  2. Orgelhusets insida, luftlådor, luftbälgar, luftkanaler och alla andra synliga detaljer i orgeln dammsugs.
  3. Vid återställandet av pipverket måste justering av intonation utföras, och slutligen generalstäms orgeln i befintlig tonhöjd.

Tyvärr har det blivit allt mer vanligt med mögel (aspergillus) i kyrkorglar, bland annat på grund av klimatförandringar samt energieffektivisering av kyrkorna runt om i landet. Oftast är det i orgeln påväxt av mögel förekommer först då det inne i orgelhuset skapas ett mikroklimat, med ökad luftfuktighet där mögelsporer trivs, när kyrkorna kallställs mellan förrättningar och värms upp då och då. Den varma luften från kyrkorummet möts med den kalla luften inne i orgelhuset och kondens bildas. Det är i denna miljö mögel kan utvecklas.

städning & mögelsanering orglar

Metoder vid sanering

  1. Först dammsugs alla ytor. Vi dammsuger oss ”in i orgeln”-  för att undvika att dammpartiklar sprids lyfts inga delar ut från orgeln innan de blivit dammsugna. Vi använder stoftsugare med H-filter för att undvika att mögelsporer återförs i kyrkorummet med utblåsluften.
  2. Där det är svårt att komma åt med dammsugarens munstycken används pensel med dammsugarmunstycket bredvid.
  3. Efter dammsugning utförs rengöring och sanering med anti-mögelmedel Mögel-Fri (från Jape). Alla ytor sprayas för att hindra framtidiga påväxt av mögelsporer.

Generellt vid renovering

  1. Efter sanering av orgeln efterses och justeras all mekanik.
  2. Luftsystemet kontrolleras för otätheter. Eventuella mindre skador på skinn åtgärdas.
  3. Fläkten får olja och ett smörjschema sätts upp.