Orgelbyggare & orgelbyggeri

Orgelbyggare är dels ett hantverksyrke, dels en benämning på företag som konstruerar, bygger och renoverar orglar.

Många orgelbyggare är i grunden möbelsnickare. Utbildning till möbelsnickare finns inom gymnasieskolan och kan även finnas inom komvux. En gemensam skandinavisk vidareutbildning för orgelbyggare finns i Danmark, Köpenhamns Tekniska Skola, där avslutande examen med godkänt betyg belönas med ”Gesällbrev”.

orgelbyggare

Orgel stämning

En orgelbyggare kommer säga till dig att en orgel är ett finkänsligt instrument. Några är mer temperamentsfulla än andra, men alla är i behov av regelmässig underhållning och service och det mest vanliga är stämning.

Stämningen av en orgel påverkas av till exempel temperaturändringar och tonhöjden i en orgel kan ändras mycket över ett år, från vinter till sommar. Om en orgel är generalstämd (hela pipverket stäms) ”flyttar” piporna sig ganska jämt i pitch över hela pipverket. För att orgeln ska känns stämd, bör en generalstämning göras ungefär vart femte år. Detta är dock väldigt individuellt från orgel till orgel. En annan faktor är hur dammig/smutsig orgeln är. Finns det damm på väderlådor när man tittar in i en orgel, finns det damm i piporna! Detta gör orgeln instabil i stämningen.
Stämningen av rörverk bör ske efter behov.

orgel stämning